top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług sklepu keepna.com za pośrednictwem strony internetowej. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych klientów i użytkowników. Dane osobowe zbierane są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich.

 

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej keepna.com jest keepna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 132, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001093206, NIP 7252341508, REGON 528037218.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

 • Realizacji umów zawartych na odległość, tj. świadczenia usług drogą elektroniczną, które wiążą się z koniecznością wykonania zamówienia i dostawy produktu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Marketingu produktów i usług własnych keepna sp. z o.o.  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora).

 • Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora).

keepna.com zbiera następujące dane osobowe przez stronę internetową:

 • Imię i nazwisko,

 • Adres e-mail,

 • Numer telefonu,

 • Adres dostawy,

 • Dane do faktury (jeśli inny niż adres dostawy).

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator w celu realizacji zamówienia.

Do odbiorców tych należą przede wszystkim:

 • Firmy kurierskie,

 • Dostawcy systemów płatności elektronicznych,

 • Dostawcy usług hostingowych.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych,

 • Sprostowania swoich danych,

 • Usunięcia swoich danych,

 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 • Przenoszenia swoich danych,

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do momentu cofnięcia zgody / wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych w celach marketingowych.

keepna.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Każda osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do regularnego zapoznawania się z treścią tej strony, aby być na bieżąco z aktualnymi zasadami ochrony danych osobowych.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@keepna.com.

Data wejścia w życie: 18.02.2024

Administrator Danych

Cele i Podstawy Przetwarzania

Zakres Danych Osobowych

Odbiorcy Danych

Prawa Osób, których Dane dotyczą

Okres przechowywania Danych

Zmiany w Polityce Prywatności

Kontakt:

Metody płatności

- Karta kredytowa/debetowa
- PAYPAL

- Płatności online

Payment Methods
bottom of page